Zainicjowanie sprawy rozwodowej

Samodzielne przeprowadzenie sprawy rozwodowej jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, że procesy tego rodzaju wymagają długotrwałego postępowania dowodowego, które może trwać nawet kilka lat. Na szczęście jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego może znacząco przyspieszyć całą procedurę.

Wymogi formalne pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód, tak jak każde inne pismo procesowe, powinien zawierać:

  • oznaczenie stron;
  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;
  • precyzyjnie określone żądania;
  • listę załączników.

Warto pamiętać, że od kilku lat w pismach inicjujących postępowanie niezbędne jest także wskazanie, czy strony występujące w danym postępowaniu podjęły uprzednio próby polubownego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy taka przesłanka nie występuje, sąd może na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę skierować strony do mediatora.

Właściwość sądu

Pozew o rozwód Wrocław - Kancelaria Antczak powinien zostać wytoczony w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Bardzo istotne jest, aby jeden z nich nadal zamieszkiwał w jego okręgu. Jeżeli przesłanka ta nie występuje, niezbędne jest wytoczenie powództwa w sądzie okręgowym właściwym dla strony pozwanej. Kwestię tą regulują przepisy o ogólnej właściwości sądu.

W sprawach rozwodowych strony bardzo często korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników procesowych – adwokatów oraz radców prawnych. Należy mieć na uwadze, że ich obecność na sali sądowej niejednokrotnie bardzo przyspiesza rozpatrzenie sprawy. Dobry pełnomocnik potrafi błyskawicznie skompletować wszystkie dokumenty, które niezbędne są dla sądu rozpatrującego sprawę. Ponadto argumentacja adwokata lub radcy prawnego cechuje się dużym stopniem profesjonalizmu, co ma duży wpływ na kształt ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Obraz rawpixel z Pixabay